Nieuwe inrichting

Maatregelen die de Groenekruislaan veiliger en groener maken:

Veiliger 

  • De rode fietsstroken maken we 2 meter breed zodat fietsers meer ruimte krijgen.
  • Met verkeersdrempels vertragen we de snelheid van autoverkeer.
  • Voetpaden bestraten we opnieuw. Bij de kruising met Dubbelsteynlaan-West maken we een verhoogd trottoir. Voetgangers en fietsers kunnen daar makkelijker oversteken.
Een voorbeeld van brede fietsstroken en een verkeersdrempel.

Groener 

  • Waar het kan vervangen we verharding door gras. Dat vangt regenwater op en verbetert de afwatering.
  • We voegen beplanting toe met bloemen en bessen. Dat trekt meer verschillende planten en dieren aan.
  • We willen meer bomen in de laan om hitte te verminderen. Dit testen we eerst in de praktijk met tijdelijke boombakken.
Een voorbeeld van meer gras en beplanting in een straat.

Afbeeldingen

Registreren

9  reacties

Joanne

28-03-24 om 14:54

Wat fijn dat de Groenekruislaan wordt aangepakt! Auto's die overdag hard en 's avonds zelfs met 80 km/uur langs sjezen is niet ongewoon, dus alles wat hieraan gedaan wordt is welkom en ook de vergroening juichen we toe!
Zoals vaker genoemd, missen ook wij echt een zebrapad. Bij de Van Schendelstraat/ Drakensteynlaan, maar ook bij de Damstraat zou het erg fijn zijn. Dat maakt dat de kinderen ook veiliger naar de speeltuin kunnen in de Dillenburgstraat.
Het aanbrengen van lijnen om parkeervakken te maken zou ook erg gewaardeerd worden, auto's nemen nu vaak onnodig veel ruimte in, waardoor niet iedereen de auto kwijt kan. 
Verder zijn wij erg blij met elke maatregel die genomen kan worden om het maken van snelheid door automobilisten te ontmoedigen. We hopen van harte dat er niets ernstigs nodig is om hiervoor echt strenge maatregelen te nemen, dus we hopen dat u als gemeente er goed over na zult denken hoe de veiligheid van ons en onze kinderen bij het oversteken echt verbeterd kan worden. En de Groenekruislaan, een veiligere straat mag worden. 

Neel

13-03-24 om 15:17

Zowel bij de Damstraat als de van Schendelstraat een voetgangersoversteekplaats aanbrengen. Meer groen in de straat, terwijl de voortuinen ontdaan worden van groen en vervangen worden door tegels heeft weinig zin. Het nut van boomvakken ontgaat mij in deze straat geheel, daar er al genoeg bomen staan. En zeker niet op de rijbaan. Mijn advies aan kleine dieren is, om uit te wijken naar de Koeiendijk waar het vieliger en rustiger en niet te vergeten veel GROEN.

Corstiaan

11-03-24 om 21:08

Ziet er uit als een mooi plan voor onze straat! Op de tekening zie ik al een vluchtheuvel(?) bij de oversteek naar de Schendelstraat. Als daar nog een zebrapad bij geverfd kan worden zijn we compleet.

Meer groen is prima, maar niet als het ten koste gaat van parkeerplaatsen. Daar over gesproken: is uitbreiding van laadinfrastrictuur voor (toekomstige) EV's ook meegenomen in de plannen?

Anoniem

08-03-24 om 10:32

Geachte Gemeente Dordrecht

Ik wil graag mijn bezorgdheid uiten over het recent voorgestelde plan van de gemeente, met name omdat het lijkt te proberen een probleem op te lossen dat niet eens bestaat. Terwijl ik erken dat het belangrijk is voor de gemeente om proactief te zijn bij het identificeren en aanpakken van potentiële problemen, ben ik van mening dat dit specifieke plan niet gericht is op een werkelijke behoefte in onze gemeenschap.

Ook wil ik mijn bezorgdheid uiten over het recent voorgestelde plan van de gemeente, vooral gezien de financiële situatie waarin we ons al bevinden. Hoewel ik begrijp dat er soms moeilijke beslissingen moeten worden genomen, ben ik van mening dat dit specifieke plan mogelijk verdere financiële druk op onze gemeenschap zal leggen. Er is immers een budget te kort binnen de gemeente Dordrecht.

Het lijkt erop dat de middelen en energie van de gemeente beter kunnen worden besteed aan het aanpakken van urgente kwesties die daadwerkelijk van invloed zijn op de levens van de burgers. Het realiseren van een oversteekplaats ter hoogte van de Schendelstraat naar de Drakensteynlaan is van belang voor het veilig kunnen laten oversteken van onze kinderen. Dit is mijn inziens het enige echte probleem wat we hier hebben. Het risico bestaat dat het doorvoeren van het gehele plan alleen maar verspilling van middelen en tijd met zich meebrengt, zonder enige positieve impact op onze gemeenschap.

Als de Groenekruislaan bekent staat als een gebied weer zeer regelmatig te hard wordt gereden dan is handhaving de enige juiste oplossing om de oorzaak aan te pakken. Gevolg bestrijding is altijd een verkeerde keuze en blijkt achteraf niet de oorzaak weg te nemen.

Ik dring er bij u op aan om een heroverweging van dit plan te overwegen en de middelen te richten op gebieden waar ze het meest nodig zijn. Laten we samenwerken om effectieve oplossingen te vinden die daadwerkelijk bijdragen aan het verbeteren van het leven van de burgers van onze gemeente.

Met vriendelijke groet, een verontwaardigde burger.

Rene

06-03-24 om 13:53

Helaas werken bloembakken niet zolang bus en vrachtwagens door de straat mogen. De bakken moeten dan dusdanig ver uit elkaar worden gezet dat het snelheidsvertragende effect afneemt op rustige momenten. Hardrijders zijn er vooral als het rustig is en dan halen alleen een drempel of flitspaal de snelheid eruit. TTSolutions heeft een drempel ontwikkelt die inzakt bij zwaar verkeer en trillingshinder voorkomt: Flexdrempel 2.0. Dit lijkt mij tot op heden een ideale oplossing.

Het verbaast mij dat het zebrapad bij de schendelstraat niet opgenomen is in de planning. Deze wens is al bekend bij de gemeente!

Romy

06-03-24 om 10:14

Ik sluit mij volledig aan bij de reactie van Pieter. Het is essentieel dat er een zebrapad wordt gecreëerd bij de oversteekplaats van de van Schendelstraat naar de Drakensteynlaan. 

Het zou fijn zijn als kinderen veiliger naar school/de kinderopvang kunnen lopen. 

Pieter

05-03-24 om 22:30

Een aanpassing om de veiligheid te verhogen bij de oversteekplaats van de van Schendelstraat naar de Drakensteynlaan met een zebrapad over de Groenekruislaan heen is essentieel. 

Er zijn veel kinderen die hier te voet oversteken over een al drukke weg, gecombineerd met de (gehaaste) ouders die net met de auto hun kind hebben opgehaald/gebracht en de Groenekruislaan opdraaien is dit een erg onprettige hoek.

Tot slot is er een bushalte op dezelfde hoek. Al met al genoeg reden om hier naar te kijken en een veiligere oplossing voor te realiseren.

Niels

05-03-24 om 20:13

Voldoende parkeergelegenheid zou heel erg fijn zijn. Eens met onderstaande dat drempels minder fijn zijn, ook met de nodige vrachtauto's die voorbij rijden, bloembakken die afremmend werken lijkt me een beter middel. Ik denk dat een deel van de straat een zebrapad om zodoende bij de school aan de overkant te komen ook wel erg fijn zou vinden. 

Gerard van Katwijk

05-03-24 om 13:24

Niet alleen m.b.t. de Groenekruislaan maar in het algemeen zou asfalt (fossiele grondstof) vermeden moeten worden. Een beleid "Asfalt nee, tenzij ..." zou daaraan ten grondslag moeten liggen. Dus ook geen asfalt in de voegen van bestrating zoals laatst nog bij de Varkenmarkt. Dan TOONT de gemeente dat het niet alleen bij woorden blijft zoals het inspanningen van burgers vragen om opname van regenwater niet te verhinderen en het milieu te sparen. Want oh, oh, wat kan deze gemeente nog een hoop tegels wippen (alle parkeerplekken/-plaatsen, het trotoir voor het stadskantor en noem maar op). 

Verkeersdrempels zijn ondingen voor verkeer en bewoners er naast. Standaard proberen door andere vertragingsmaatregelen zoals om en om bloembakken met hoog en dicht genoege beplanting waardoor automobilisten gehinderd worden om ver genoeg vooruit te kunnen inschatten of ze hard(er) kunnen rijden is ook voor het mileu een aanwinst.

Cookie-instellingen