Raamwerk

Het masterplan is het kader voor de ontwikkeling in de komende periodes. Het raamwerk geeft weer waar de bouwkavels, openbaar groen en loopverbindingen moeten komen.

LegendaNiet alles staat al vast in het stedenbouwkundig masterplan. Hoe de gebouwen precies komen te staan en hoe ze eruit zien werken we in een latere fase uit.

Wat we nu wel al vast willen leggen is waar straks gebouwd mag worden en waar niet. We vinden het belangrijk dat er ruimte komt voor groen en dat voetgangers makkelijk door het gebied kunnen bewegen.

Dit staat weergegeven op deze afbeelding, het raamwerk. Alle toekomstige plannen moeten binnen dit raamwerk passen.

Afbeeldingen

8  reacties

Tante Pollewop

08-10-23 om 17:09

Ik vind dit echt de poort naar de 15 minuten steden worden ...... zo overduidelijk!

You own nothing and be happy , autovrij en alles binnen 15 minuten te vinden 

Echt in opdracht van de WEF , te verwachten van een VVD burgemeester  

Alles hardstikke duur , huizen niet te betalen ..... wie gaan daar wonen ,laat mij raden 'vluchtelingen' die alles gratis krijgen 

We zijn verkocht aan de World Economic Forum en daar ben ik niet blij mee en vele met mij 

Kortom het hele plan is totaal onnodig!

 

Mirjam van den Hoek

06-10-23 om 22:46

Zodra er keuzes gemaakt worden over de plekken waar betaalbare huurwoningen komen, zie ik graag dat er ook ruimte komt voor coöperatief wonen.


"Grond voor coöperatieve initiatieven vraagt om gemeentes en corporaties die letterlijk ruimte maken. Dat gebeurt slechts mondjesmaat. Ook het Rijksvastgoedbedrijf maakt een voorzichtige beweging, maar zou veel explicieter kunnen kiezen voor een preferent beleid," aldus Arie Lengkeek, co-auteur Operatie Wooncoöperatie, uit de wooncrisis door gemeenschappelijk bezit, onderzoeker en programmamaker, conceptontwikkelaar ERA-contour. 

Zie ook https://ruimtevoorcollectiefwonen.nl/manifest/

Ontwikkeling van de stad

06-10-23 om 11:55

Aantal aandachtspunten voor het raamwerk:

- Hoe zijn de hubs bereikbaar en welke functies landen hierin? Denk aan deelmobiliteit, maar ook aansluiting op OV en bereikbaarheid met de auto,
- Op deze afbeelding is goed te zien dat 'het hart' van de nieuwe stadswijk aandacht behoeft. Welke kwaliteit en functies heeft hij in het huidige plan?
- Blijven er maar 2 gebouwen staan in het totale gebied?
- Kan de 'hub' van het middelste deelgebied niet beter aan de Weeskinderendijk Beneden worden gesitueerd? Nu parallel aan de A16 aan een ondergeschikte weg? Let ook weer op relatie tot centrum van het plangebied wat nu groen is ingetekend.
-  Hoogteaccenten tot 70 meter prima, hoger niet i.r.t. haalbaarheid van plannen,
- Benieuwd naar het woon- / werkmileu dat nagestreeft wordt. Hoe functioneren deze blokken nu en in de toekomst van de stad?

 

Ikke

05-10-23 om 19:47

En hoeveel bouwoverlast gaan we krijgen in de wijk oud krispijn?  Ik woon onderaan de Zwijndrechtse brug en geniet van de rust en stilte, hoe gaat de overlast zo min mogelijk zijn?

Jan

05-10-23 om 18:38

Wordt ervoor gezorgd dat nieuw water geen stilstaand water is? Stilstaand water geeft steeds vaker problemen bv vanwege de temperatuur stijging, bv prima broedplaats voor muggen waaronder zogenoemde inheemse muggen.
Zou ik hier willen wonen, nee dat wil ik niet. Vind ik het een goed idee om zo'n wijk als toegang voor een historische binnenstad te hebben? Nee ik ervaar het als een slecht idee. 

Frank

03-10-23 om 5:15

Ik zie in het raamwerk geen spoor aansluiting meer voor de zeehaven, wordt dit afgesloten of valt dat onder 'opening' in de legenda?

Susanne

26-09-23 om 18:00

@Henk de Visser, bedankt voor je reactie. Na 8 oktober gaan we alle reacties verzamelen en geven we een antwoord op de vragen. Groet, Susanne van projectteam Maasterras. 

Henk de Visser

23-09-23 om 17:57

Waarom kunnen goede bestaande woningen aan de Weeskinderendijk niet opgenomen worden in het plan? Dat scheelt problemen voor de bestaande bewoners, bouwafval en stikstofruimte. Aansluiten bij de historie van dat deel zal voor velen verrijkend zijn.

Cookie-instellingen