Overzicht masterplan

In de nieuwe wijk Maasterras komen in totaal ongeveer 3.500 tot 4.000 woningen en voorzieningen die daarbij horen. Ook cultuur, groen en recreatie zijn belangrijk in het plan.

Met de bouw van het Maasterras verandert het bestaande gebied flink. In de eerste fase ligt de nadruk vooral op wonen en de voorzieningen daarbij. Ook in fase 2 bouwen we veel woningen, maar dan ligt de nadruk meer op werken.

Op deze afbeelding zie je hoe wij denken dat het Maasterras eruit kan komen te zien. We lichten de nummers op de afbeelding toe:

  1. Een vernieuwd Rivierenpark maakt de Oude Maas toegankelijk en een fijne plek om te verblijven. 
  2. Maaspark: we creëren een nieuw park binnen het Maasterras. Dit wordt ook een plek voor evenementen. 
  3. Op de locatie van het huidige rangeerterrein komt een parkeerhub. Daar kun je de auto parkeren en overstappen op een ander vervoersmiddel. De hub komt onder een groene helling die overloopt in het Maaspark.
  4. Bestaande bomen behouden we zo veel mogelijk. 
  5. We willen van het Maasterras een groene plek maken. Dit zie je terug in de openbare ruimte en op daken. 
  6. We willen ruimte maken voor cultuur. Op deze plek creëren we een cultuurplein rondom historische bebouwing.
  7. Het Maasterras ligt deels binnendijks en deels buitendijks. We benadrukken de dijkstructuur met beplanting. 
  8. Een groen ecoduct over de A16 vormt een nieuwe verbinding tussen de stad en de Oude Maas. 
  9. Op de Handelskade kan je straks wandelen langs de Oude Maas. 

Afbeeldingen

Ellevegt

09-10-23 om 13:15

Ik zie de toegamgsweg niet helemaal voor mij. Hey lijkt erop alsof bijna aan de water (en dus de mooiste) kant zit. Dat is toch zonde? Waarom kan die niet verder naar achter gestopt worden of door een tunnel desnoods? Dán heb je pas groen. Zo op de tekening lijkt het niet enorm groen allemaal. 

Anoniem

08-10-23 om 20:20

Het is afschuwelijk. Het past niet bij Dordrecht en de oude binnenstad van Dordrecht. Bouw er huizen die aansluiten op de architectuur van de oude binnenstad. Wat men nu wil is niet mooi en ook nog eens horizon vervuiling van de oude binnenstad.

Liza van de Velde

07-10-23 om 23:42

Ik kom er zo snel niet achter hoeveel sociale huurwoningen er komen ..ik merk in mijn omgeving en ver daarbuiten dat er vooral behoefte is aan drie kamer woningen voor een een of twee persoons huishouden met huursubsidie. Nu allemaal daarboven. Veel dertigers en veertigers hebben al een volwassen leven met huisdieren bijv maar komen alleen in aanmerking voor een twee kamer woning. Tot nu toe in alle nieuws over woning bouw lees ik daar niks over. En dat terwijl de paniek er al zo lang is. Verder vind ik het er nu zo op papier mooi uitzien alleen best veel hoogbouw, zoooo jaren zestig, en weinig ruimte voor eigen plek buiten..ik heb het idee dat mensen ook daar meer behoefte aan hebben ipv misschien plek voor hangjongeren ofzo. Alhoewel voor huisdieren in de binnenstad weer top. Dubbel. Ik zou zelf voor meer hoge woningen met terras vorming willen.. waardoor de gebouwen groener worden. Ik bedoel de vorm hè..dus ieder een ruim balkon zo omhoog en omlaag..ppfft..😏 al die dingen de lucht in vind ik absoluut niet bij Het Eiland van Dordt passen...met weilanden en de grote kerk. Groen wel! En hopelijk een makkelijke en snelle en veilige route voor de fietsers onder ons want op dit moment is iedereen blij om levend op bestemming aan te komen. En vergeet de noten bomen niet. Geen dorre struiken meer aub. Ik kan nog wel even doorgaan..🌳🍀🌿🌱🌾🍄🍁🍂🌼Maar vooral woningen die men kan betalen..Wel fijn alles door elkaar. Komt dit openbaar? 😂

Bewoner Dordrecht

07-10-23 om 21:27

Allereerst wil ik mijn bezorgdheid uiten over de veiligheid van de toekomstige bewoners, gezien de nabijheid van het spoor waar 's nachts giftreinen rijden. Ik hoop dat er zorgvuldige maatregelen worden genomen om de veiligheid van de bewoners te waarborgen en dat dit aspect grondig wordt overwogen in het plan.

Daarnaast wil ik graag benadrukken dat de vergrijzing van onze samenleving een belangrijke factor is die in overweging moet worden genomen bij de planning van nieuwe woonwijken. Het is essentieel om na te denken over woningen speciaal ontworpen voor senioren, die voldoen aan hun specifieke behoeften en voorzieningen. Met de stijgende zorgkosten en de noodzaak voor ouderen om meer voor elkaar te zorgen, zijn aangepaste woningen van groot belang.

Bovendien hoop ik dat het plan niet alleen gericht is op autoluwe aspecten, maar ook ruimte biedt voor deeleconomische initiatieven. Bijvoorbeeld, het ontwerpen van kleinere huizen kan de ruimte vrijmaken voor grotere gemeenschapsruimtes, waar buurtbewoners verjaardagen en andere evenementen kunnen vieren. Dit bevordert sociale cohesie en zorgt voor een levendige gemeenschap. Het is van belang dat we verder kijken dan alleen autoluw en nadenken over manieren waarop de wijk actief bijdraagt aan de kwaliteit van leven van haar bewoners.

Het voorgestelde plan lijkt mij wat kortzichtig, gezien de uitdagingen waar onze samenleving in de toekomst mee te maken zal krijgen. Ik hoop dat u deze overwegingen serieus neemt en open staat voor een bredere discussie over de toekomstige woonomgeving die we voor onze gemeenschap willen creëren.

 

 

Bewoner Dordrecht

06-10-23 om 23:44

De plannen overziend, is dit ambitieuze plan een mooie aanvulling op de stad. Mits het in mijn ogen voldoende aansluiting vindt bij de stad en de bestaande bebouwing. Zo zou ik graag zien dat barriers (spoor, A16 en drukke autowegen) nog meer worden weggenomen. Denk aan de zgn ecoduct, dit ziet er wel heel klein uit en ik zou graag zien dat dit over een veel groter deel wordt doorgezet. Hiermee wordt meteen veel geluid, fijnstof en lichtvervuiling weggenomen. Het Rivierenpark lijkt mij wel erg klein en ingesloten. Hoe wordt er voor gezorgd dat dit een fijne plek is om te verblijven?

Bestaande bomen worden zoveel mogelijk behouden schrijft u, kunt u dit in een concrete doelstelling weergeven? Net als de aanwezige fauna. Wat is uw ambitie op dit vlak? Wat is de doelstelling m.b.t. duurzaamheid, energie en biodiversiteit? Hoe wordt gewaarborgd dat op particuliere daken groen wordt aangelegd en onderhouden, zodat dit kwalitatief groen blijft? Waarom wordt hier bijvoorbeeld niet meteen uitgegaan van groene gevels en écht groene daken met vaste planten of eventueel bomen. Dit om te voorkomen dat er alleen sedummatjes aangelegd worden.

Misschien is het wel wat om een openluchttheater toe te voegen aan het festivalterrein? 

 

E.Hinborch

06-10-23 om 22:16

Ik ben fervent voorstander van een groene en autoluwe wijk, maar in dit masterplan lijkt dit concept wel erg ver doorgevoerd en is daarmee m.i. uitgemond in onrealistisch wensdenken. Er is al veel gezegd over het autovrij maken van de Zwijndrechtse Brug en ik denk dat Rijkswaterstaat en de gemeente Zwijndrecht het gelijk aan hun zijde hebben. De auto lijkt nagenoeg 'weggedacht' in dit plan en komt alleen terug in enkele parkeerhubs, de afrit van de brug is verdwenen, aan overige autobereikbaarheid wordt geen woord besteed. Ik vrees dat je met zo'n benadering vanzelf de tegenstand tegen een autoluwe wijk organiseert, en dat kan niet de bedoeling zijn. Een meer doordacht mobiliteitsplan, waarin alle modaliteiten (auto, fietsen ,lopen ,OV) in hun samenhang worden bezien, lijkt mij een dringend noodzakelijke aanvulling op het huidige plan. 

Verder komt de structuur van de bebouwing nogal willekeurig over. Hoe orienteer je je in de wijk, hoe krijg je identeit, richting, samenhang en onderscheid tussen plekken? 

 

Ontwikkeling van de stad

06-10-23 om 11:37

Met het oog op dat deze gebiedsontwikkeling een verrijking voor de stad moet zijn een aantal aandachtspunten bij de verdere uitwerking:

- Mobiliteit gaat één van de belangrijkste aandachtspunten worden in dit plan. Een 'hub' aan de spoorzijde is goed, maar hoe bereik je die? Wat zijn de effecten daarvan op de aanrijroutes? Let op dat het Centraal Station nog ca. 1 kilometer verderop ligt. En parkeren alle bewoners en gebruikers van het aangrenzend deelgebied ook in deze hub (let op afstanden)?,
- De zuidwestelijk gelegen havens met bijbehorende bedrijven zijn middels het spoor, die door het plangebied loopt, verbonden aan het hoofdnetwerk en rangeerterrein bij Zwijndrecht. Hoe is dit verwerkt in het masterplan?
- De Hugo de Grootlaan wordt afgeknipt ter hoogte van Stadsbrug, wat het woonklimaat in de deelgebieden ten goede komt. Maar hoe wordt (los van voetgangers en fietsers) de verbinding tussen Dordrecht en Zwijdrecht geborgd?
- Een groen park bij bolletje 2 is top, maar evenementen i.r.t. de naastgelegen (te ontwikkelen) woningen lijkt geen goede combi,
- Is het niet beter om meer bedrijvigheid aan de zijde van het park te situeren (ook als buffer voor het achtergelegen woongebied)?
- Er wordt heel veel gesproken over groen (ongeveer 8 van de 9 bolletjes), maar is er niet meer wat je wil bereiken met dit masterplan?
- Waarom wordt het ecoduct niet volledig dichtgezet? Nu is 'het hart' van het plan een gat waar vanuit veel geluid, uitlaatgassen e.d. het gebied in komen,
- Hoe is de ont- en aansluiting op de A16 geregeld i.r.t. de inrichting van dit masterplan?
- Let op dat er ook veel vraag is naar betaalbare woningen met tuin. De huidige opzet lijkt alleenmaar appartementen te bevatten. Dus wat voor woonmileu creëer je hier?
- Let op het uitzicht vanaf de waterzijde naar de industrie aan de Zwijdrecht-kant i.r.t. de woningen (wie gaat hier wonen / investeren?).

 

Eric

06-10-23 om 0:33

Er is onlangs één moment geweest om kennis te komen nemen van de plannen. Bijzonder dat er niet meerdere momenten gepland zijn. Niet iedereen zal de bijeenkomst hebben kunnen bezoeken.

Als ik naar de plannen op de site van de gemeente kijk valt met name op wat velen al hebben aangegeven. Geen autoverkeer meer mogelijk over de Stadsbrug of Zwijndrechtse brug. Hebben de plannenmakers wel door dat Dordrecht een eiland is? De verbindingen over en onder water zijn van levensbelang. In plaats van het verminderen van oeververbindingen zou er eerder nagedacht moeten worden aan het uitbreiden ervan. 
Is het dan niet zaak om meer in te zetten op alternatief vervoer (voor al die auto's) passend bij de autoluwe wijk die voorzien wordt? Jazeker, maar dat vraagt ook nu al om een andere visie van politiek en overheid en die is er niet. Het openbaar vervoer wordt steeds verder uitgekleed. Deze keuze, die op dit moment is en wordt gemaakt, zorgt ervoor dat het zeer de vraag is hoe haalbaar dit plan is.

Tenslotte. Bij het ontwikkelen en uitwerken van dit plan dient er zeker ook aandacht te zijn voor de bestaande omgeving. Oud Krispijn heeft een goede ontsluiting nodig. Ik heb dat hierboven al benoemd. En als er wordt ingezet op een autoluw "Maasterras" kan dat onbedoelde effecten hebben voor de parkeerdruk in de directe omgeving. De huidige overvolle straten in Oud Krispijn dus. Nogmaals: het vraagt nu al om een andere visie op mobiliteit.

 

Anoniem

05-10-23 om 22:39

Klopt het dat men het plan heeft de zwijndrechtsebrug af te sluiten voor auto's? Dit zou echt een hele foute zet zijn en onze stad compleet in chaos brengen in drukke tijden. Wie bedenkt zoiets? Ik hoop dat dit echt voorkomen wordt. Ook bij calamiteiten zitten mensen als ratten in de val als men de brug afsluit voor autoverkeer. Onbegrijpelijk dit. Een belangrijke doorgaande route afsluiten zou echt een verkeerde beslissing zijn. Een ander punt. Waar blijven de mensen die daar al jaren in het woonwagenkamp wonen? Hier zien we nergens plaats voor gemaakt? 

Andrea

05-10-23 om 19:35

Het weghalen van de weg richting de Dordtse brug/snelweg is echt het slechtste idee wat er is. Totaaaal niet over nagedacht. Er komen ontzettend veel woningen bij en straks moet iedereen via de Staart de snelweg op? Dat betekend een dagelijkse opstopping  natuurlijk. Hoop enorm dat de weg alsnog openblijft, ik maak mij zorgen. :(

Anoniem

05-10-23 om 19:11

Volgens jullie eigen regels mogen er helemaal niet zoveel woningen op zo een korte afstand van een spoorlijn gebouwd worden waar gevaarlijke stoffen over vervoerd worden. Of passen jullie de regels aan wanneer het jullie uitkomt? Want ik heb zitten lezen in de krant dat elders in Dordrecht waar ze appartementen willen bouwen er gezegd word nee dat is te dicht bij de spoorlijn. De afstand die bij maasplaza gehandhaafd word is net zo groot.

Dan willen jullie het autoluw maken. Dat is allemaal heel mooi bedacht door ambtenaren maar nu blijkt dat de Brug naar Zwijndrecht helemaal niet autovrij gemaakt mag worden volgens Rijkswaterstaat. Is er helemaal geen overleg gepleegd met dit soort overheidsinstanties? En wie gaat dit allemaal bouwen? En is het allemaal wel mogelijk om dit gedeelte autoluw te maken? Want hoe gaan alle florenzen dan naar hun werk? Volgens mij gaan jullie ervan uit dat iedereen die daar gaat wonen in Dordrecht werkt of met de trein naar zijn werk gaat. Ik neem aan dat jullie dit allemaal onderzocht hebben.

Want ipv alles autoluw te maken zou het verstandiger zijn om meer aan de infrastuctuur te doen van het wegennet. Want als er een calamiteit is kan je geen kant meer op in Dordrecht. Dan moet alles over één weg Dordrecht uit. Is dit bekenen? En Dordrecht ligt aardig onder het waterpeil van Nederland.

En zal het niet een soort bijlmer worden zoals in Amsterdam? Ik ben bang als je daar niet mag rijden er een aardige mogelijkheid is dat het een soort getto zal worden? En is het uitgezocht of er wel belangstellende zijn voor dit soort appartementen die ze ook kunnen betalen? Want als het appartementen van 400K of meer worden dan kan je het vergeten. Mensen met zoveel te besteden hebben ook een dure auto en zitten niet op dit soort idieen te wachten. Maar dat zal de projectontwikkelaar jullie wel verteld hebben. 

Ik wens jullie veel sterkte met het doorzetten van dit plan maar wat ik in mijn omgeving allemaal hoor zal er veel tegenstand zijn zeker omdat jullie het autoverkeer willen weren daar.  De ambtenaren vergissen hoeveel mensen om hun auto geven Dit is een vrijheid die ze niet snel zullen laten afnemen.

Jan

05-10-23 om 18:43

Waar komen de deelauto's en deelfietsen? Had verwacht dat hierover wel gelijk nagedacht zou zijn. 

Stehouwer

05-10-23 om 18:12

Het lijkt erop dat de gebouwen willekeurig zijn neergezet. Een logische structuur van paden ontbreekt in het deel waar de afrit van de Zwijndrechtse brug nu is. Paden via pleinen met banken en beschutting van bomen waar mensen samenkomen en waarlangs mensen hun weg vinden naar de parkeerhub en de Handelskade aan de Maas. De paden met daarlangs aan beide zijden bomen lopen als een verwijzing  in de richting van de Biesbosch in het oosten van het eiland en in de richting van het gebied aan de zuidzijde van het eiland van Dordrecht, oost van de Moerdijkbrug en komen uit op één of meer pleinen. De bomen langs de paden bestaan uit wilgen en ander bomen die in de 2 genoemde gebieden groeien. Op deze manier wordt het eiland van Dordrecht op het Maasterras gecompleteerd met een derde gebied waar wilgen e.d groeien, namelijk in het oosten, zuiden en op het Maasterras in het westen.  

Anoniem

05-10-23 om 18:12

Buitendijks bouwen en tegelijkertijd wordt overal en nergens aangegeven hogere stand rivierwater en meer overstromingen. Hoe wordt dat opgevangen mbt de buitendijkse woningen? Zijn buitendijkse woningen wel te verzekeren tegen overstromingen?

Jan

05-10-23 om 18:02

Hoe zit het met de fijnstof van de snelweg in relatie met de meest voorkomende windrichting? Wordt de fijnstof neergeslagen in de wijk?
Hoe zit het met het evenementen gebied en de meest voorkomende windrichting? Welk deel van de stad mag/moet dan in de herrie leven? En welke herrie heeft dat stadsdeel nu al? Er kan hiermee een grens overschreden worden waardoor een bestaand stadsdeel niet meer leefbaar blijft.

 

 

Helena

05-10-23 om 16:30

Ik vind het er mooi uitzien. Wat ik vaak mis, zijn picknicktafels en bankjes om op te zitten. Meestal worden die na verloop van tijd weer weggehaald ivm overlast. Ook zou het leuk zijn een zwemtrap te maken, veilig natuurlijk, voor de jeugd.

gert

05-10-23 om 15:40

Beste,

Zoals u weet betreft het gebied van het toekomstige Maasterras een explosieaandachtsgebied. Dit komt door het vervoer van gevaarlijke stoffen via de spoorlijn en de A16. Welke maatregelen gaat u nemen om het bouwen van woningen in een explosieaandachtsgebied mogelijk te maken / de risico's voor toekomstige bewoners te minimaliseren?

Thomas

05-10-23 om 15:30

Goedemiddag,

Wanneer ik vanuit Crabbehof naar centrum wil met het OV ben ik vaak een halfuur of langer onderweg. Hierdoor pak ik regelmatig de auto via de Mijlweg naar het centrum. Dit duurt circa tien tot vijfien minuten en scheelt de helft van de tijd. Wanneer dit gebied autoluw wordt, gaat u dan de OV-verbindingen elders in de stad verbeteren? Door bijvoorbeeld frequenter en betrouwbaarder te rijden of een snelbus te laten rijden?

Kunt u ook beschrijven wat het effect is van 2000 tot 4000 nieuwe woningen op de toegangkelijkheid van het centrum tijdens evenementen (Koningsdag etc.). In mijn beleving is het centrum de afgelopen jaren al te druk op dergelijke dagen. Een nieuwe wijk op loopafstand van het centrum maakt niet dit prettiger.

Kunt u ook beschrijven wat het effect van de nieuwe woonwijk is op de drukte op de N3? Hier ontstaan regelmatig files wanneer het elders op de A15 of A16 vast loopt. Op 4 oktober heb ik bijvoorbeeld 45 minuten reistijd gehad van Crabbehof naar Dordrecht Staart via de Laang der VN en N3, omdat er op de A15 een ongeluk was gebeurd. Welke invloed heeft een nieuwe woonwijk (met ook meer woon-werk verkeer) op de doorgaande wegen in Dordrecht? De stad slipt langzamaan steeds verder dicht.

Bewoner Van Baerlestraat

05-10-23 om 14:51

L.S.

Ik vind het een pracht plan en een verrijking (en vergroening) voor de stad en vooral een zo veel mooiere en groenere toegang tot de stad vanaf A16 en de Laan VN.

Zelf ben ik bewoner van de Van Baerlestraat. In die hoedanigheid roept de tekening twee vragen op: 1) de ontsluiting vanaf de rotonde Hugo de Grootplein naar weeskinderendijk en Laan VN blijft die gehandhaafd en kun je je langs die kant richting A16 blijven gaan? en 2) de aansluiting vanaf de rotonde Hogo de Grootplein naar de Brug richting Zwijndrecht, blijft die gahandhaafd?  Op de tekening kan ik voor beide aansluitingen niet zien hoe de gaan lopen. Voor beiden geldt: als ze vervallen, komen er dan alternatieve routes of loopt straks alles via krispijnseweg en dan Laan der VN? 

Succes en Hartelijke groet

 

Anthony

05-10-23 om 14:17

Ik lees over een parkeerhub. Dus met andere woorden vanaf de A16 ken je de centrum niet meer inrijden over de Laan V.N?

Hoe wordt dit verkeer straks omgeleid? Ik vermoed via de weeskinderendijk, erasmuslaan dus hier zal het met spitsuren nog drukken worden? Of blijft er nog steeds een verbinding vanaf de Laan V.N. richting de stad. Winkels en bedrijven moeten immers bevoorraad worden, en lijkt me niet verstandig als hier vrachtwagens ed moeten rijden. 

OudDordtenaar

05-10-23 om 10:57

Leuk bedacht , maar is mis wel mijn gratis parkeerterein bij de weeskinderendijk.

Bedenken jullie daar ook een oplossing voor?

Uitblijven van goedkope of gratis parkeervoorziening betekent leegloop van de binnenstad.!

Verder wens ik jullie succes met de toekomstige file problemen die onstaan door deze verkeersader richting Zwijndrecht af te snijden.

Niet elke verandering is een verbetering.

Jantje

04-10-23 om 17:28

Nu al achterhaald aangezien de brug de verkeersfunctie moet blijven vervullen. Graag een update.

maria

03-10-23 om 22:06

Ik begreep dat er vanuit wordt gegaan dat men nauwelijks meer een auto bezit, Ik zou dit geen probleem vinden als het openbaarvervoer gratis wordt. Misschien een idee om inwoners van Dordrecht gratis ov aan te bieden?

En parkeerplaatsen worden in Dordrecht alleen maar minder, waarom wordt er niet eerst een grote parkeergarage aan de rand van de stad gebouwd? Met daarop aansluitend gratis ov?

En waarom geen auto verkeer meer over de brug? Is het de bedoeling om zoveel meer kilometers te rijden om mijn familie te bezoeken in Zwijndrecht? Niet echt mileu vriendelijk.......... 

Susanne - Maasterras

02-10-23 om 16:32

Bedankt voor de reacties en het meedenken tot nu toe! Na 8 oktober gaan we alle reacties verzamelen en geven we een antwoord op de vragen.
Groet, Susanne van projectteam Maasterras.

Mel

02-10-23 om 11:37

De plannen zijn mooi, maar vooral in 'theorie'. Allereerst is er geen oplossing voor de ondernemers die hier gevestigd zijn. Wij huren hier een opslagruimte voor onze onderneming. Verhuizen naar een andere opslagruimte betekent dat onze huurkosten zullen verdrievoudigen. Als starter is dit ontzettend zwaar en een enorm risico voor de toekomst van onze onderneming. Hoe gaat de gemeente dit oplossen? Wij zitten nu met een probleem en mogen het zelf maar uitzoeken. 

Ten tweede; iedereen wil duurzamer wonen, energiezuinig, milieuvriendelijk, autoluw... etc. Maar in de praktijk willen mensen ook gemak. Twee auto's per gezin, met auto naar werk. Het verkeer loopt nu al dagelijks vast tijdens spitsuren tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Deze plannen gaan het verkeersprobleem alleen maar verergeren. Niemand gaat een auto inleveren, omdat de gemeente groenere woningen wil. 

Lisette

01-10-23 om 22:20

Mooie plannen.

Ik wil vooral graag meegeven dat ik hoop dat er aan de toegankelijkheid wordt gedacht op alle plekken (mensen die een rolstoel gebruiken, of andere hulpmiddelen, voor kinderwagens etc., maar ook toegankelijk voor mensen met beperkt zicht en goede verlichting voor sociale veiligheid).
Daarnaast hoop ik dat de geplande gebouwen zelf ook toegankelijk zullen zijn, in 2023 moet het toch mogelijk zijn om inclusief te bouwen. Maak ajb gebruik van organisaties die hier eventueel bij kunnen consulteren.

B. Kloet

26-09-23 om 10:00

Er liggen hele mooie plannen en als het daadwerkelijk zo wordt als op de tekeningen wordt het ongetwijfeld prachtig. 

Echter schrik ik van het afsluiten van de Zwijndrechtse brug voor auto's. Zoals in een eerdere reactie al benoemd is het een essentiële verbinding voor bewoners van Dordrecht, Zwijndrecht én H.I. Ambacht. Het verkeer op de snelwegen wordt alleen maar drukker, en met nog meer woningen en dus bewoners zal dit alleen maar toenemen. Mensen gaan echt niet alles op de fiets en met de bus doen, dat is gewoon een utopie als men dat denkt.

En wat in het geval van calamiteiten? Nu kan men over de brug of via de tunnel, maar straks is er dus nog maar 1 route. Voor een stad op een eiland is dit in mijn ogen een bijzonder vreemde beslissing.

Verder ben ik benieuwd wat er gebeurd met de speeltuin aan de Diepenbrockweg. Komt daar een mooie nieuwe speelplek voor terug? Er wonen veel kinderen in de Krijspijnse Driehoek die hier dagelijks spelen. Ik zie op die plek een sloot/water zoals aan de Viottakade?

En tot slot, nu kunnen wij de wijk gemakkelijk uit door bij de Diepenbrockweg zo de doorgaande weg op te draaien. Het is voor de doorgang in de wijk ideaal en ik zou dan ook met klem willen verzoeken dat deze route blijft bestaan. Als je anders naar de stad wil, of naar de Brouwersdijk moet je eerst over de Viottakade rijden tot de Frans Lebret laan en daar doorsteken om omkeren.

Bewoner

26-09-23 om 7:22

Ik ben teleurgesteld toen ik las dat over de brug geen auto's meer mogen rijden.

De brug is een essentiële verbinding voor het autoverkeer tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Is de verkeersintensiteit gemeten op de brug en in de regio? Bij wegwerkzaamheden in de omgeving loopt het al aardig vast rondom de brug. De sluiting van de Haringvlietbrug zorgde alleen al voor een chaos, namelijk 3 uur file elke dag. En nu wilt de gemeente dat iedereen via de snelweg omrijdt, waar het al een chaos is als er een probleem is bij de Drechttunnel.

Op de tekeningen stopt de brug zomaar. Hoe gaan nood- en hulpdiensten van en naar Zwijndrecht? Moeten mensen op de fiets naar het Albert Schweitzer in Dordrecht? Of over de drukke chaotische N3?

De gemeente wilt Dordrecht aantrekkelijker maken voor recreatie, wonen en werken, maar dit gaat zwaar tegen vallen. De brug is de beste en enige verbinding voor de omgeving, zonder dat men de snelweg op hoeft of te fietsen. Dordrecht is niet aantrekkelijk zoals vroeger en wordt het ook niet op korte en lange termijn. Men rijdt direct door naar Rotterdam. Mensen zijn bereid om naar Dordrecht te komen door de korte afstand, maar nu maken we dat alleen maar moeilijker. En nu wilt de gemeente dat nog meer belemmeren? Het is toch juist de bedoeling dat Dordrecht aantrekkelijker wordt of wilt de gemeente dit niet? Als men de snelweg op moet en helemaal moet omrijden om in Dordrecht te komen met al die file, dan kunnen we net zo goed doorrijden naar Rotterdam. Wie wilt daar gaan wonen en werken als het toch al niet makkelijk bereikbaar is.

Allemaal mooi getekend en leuk dat er meer woningen komen, maar denk toch even na gemeente!! Mensen zullen die woningen wel kopen, maar aantrekkelijker wordt het er niet op.

R Beekman

25-09-23 om 21:57

Beste Gemeente, 

 

Een mooi project, een goede kwaliteitsimpuls voor de entree van de stad. Ongetwijfeld moet er nog veel programma ingevuld worden. Hieronder enkele opmerkingen/ suggesties.

 

 

Parkeren;

Omdat er bij de nieuwe ontwikkeling een lage parkeernormering wordt toegepast per woning en ook  voor bezoekers lijkt het me goed dat dit gebied ook als separate parkeerzone wordt vastgelegd. Hierdoor kunnen de nieuwe bewoners niet de auto elders stallen (omliggende wijken). 

 

Speelplekken;

De bestaande speelplek langs de Vlietweg ligt binnen de plangrenzen van het gebied, we gaan er vanuit dat deze op ongeveer dezelfde plek terug komt. De speelplek is nu bereikbaar voor kinderen uit de wijk (omgeving Marnixstraat) als deze verder weg komt te liggen is dit niet geschikt voor de kleinere kinderen.

Hondenuitlaatplek;

 

Fietsverbinding;

De fietsverbinding vanaf de Zwijndrechtse brug kruist 2x de busverbinding op korte afstand. Kan dit veiliger? De fietsverbinding F16 heeft nogal wat obstakels rondom station Zwijndrecht. Volgens mij zou er ook goed gekeken moeten worden op welke grotere fietstructuur er aangehaakt wordt. Nu is dit volgens mij het station. Mogelijk de Vlietweg als fietsstraat totaan aansluiting Krispijnseweg bij het duurzaamheidscentrum? Graag ook aandacht voor logische aansluiting op fietstructuur op zijde Zwijndrecht.

 

Ruimtelijke kwaliteit groenstrook langs Vlietweg;

De groenstrook langs de Vlietweg is nogal rommelig in de bestaande situatie, er ligt hier nu een honden uitlaatstrook en een uitgeleefde speelplek. Ik neem aan dat dit een flinke upgrade krijgt als het fietspad doorgetrokken wordt. Sociale veiligheid is een aandachtspunt in de nachtelijke uren, door de verhoogde ligging is hier weinig zicht op. Thv. Het KPN gebouw en het van Baerleplantsoen is het ook uitgestorven in de avond. Op het moment staat er alleen een fietsverbinding, komt hier ook een wandelroute naar het Weizigtpark? Volgens mij zou het projectgebied vergroot moeten worden totaan voorzijde Duurzaamheidscentrum.

 

Bereikbaarheid en veiligheid tijdens bouw;

De ontwikkeling van dit gebied is gespreid over een langere periode. Graag aandacht voor bereikbaarheid van brug en snelweg. Ook is veiligheid tijdens de werkzaamheden belangrijk, denk hierbij ook aan tijdelijke rijrichtingen en oversteken. Bij de Krispijnseweg en Mijlweg gaat dit nu niet goed.

 

Einde brug;

De brug eindigt abrupt, dit ziet er gek uit. Zou je hier niet iets van een trap kunnen maken?  

 

Sport en wandelvoorzieningen;

Komen er nog sportvoorzieningen in het park? Het Maasterras zou een mooie plek zijn om een vertrek punt te zijn voor wandelroutes door de stad. Ook zou je een paar mooie hardloop en of fietsroutes kunnen uitstippelen vanaf dit punt. 

 

Lokaal verkeer Zwijndrecht;

Het helemaal wegnemen van het autoverkeer lijkt een brug te ver. Volgens mij is dit niet goed voor de cohesie tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Lokaal verkeer moet allemaal door de tunnel, in de spitst is dit denk ik niet bevorderlijk, daarnaast worden oudjes gedwongen de snelweg op te gaan.

Anoniem

25-09-23 om 9:49

Ik las dat er geen autoverkeer meer mogelijk is straks op de brug. Er zijn veel mensen die in Zwijndrecht of H-I-Ambacht wonen en die werken in Dordrecht en via de brug naar hun werk rijden. Ook zijn er mensen die niet van tunnels houden, zeker niet omdat er vaak file staat op de A16. Hoe moeten deze mensen dan naar hun werk toe? Fietsen is ook niet altijd mogelijk. 

Cookie-instellingen