2. Ruimte voor groen en klimaatadaptie

We geven veel ruimte aan groen en klimaatadaptie (aanpassen aan klimaatverandering) in de stad. Wateroverlast (door extreme regenval), hitte-overlast en droogte vragen hierom.

Waarom (niet)?

  • Wateroverlast (door extreme regenval), hitte-overlast en droogte vragen hierom.
  • Wij brengen de gebieden waar hitte-overlast, wateroverlast en droogte spelen  in kaart  (urgentiekaart).
  • Wij geven het goede voorbeeld bij nieuwbouw. Zo profiteert de buurt eromheen er ook van.
  • Weinig ruimte beschikbaar in woongebieden.
  • In de stad ook veel met privé bezit te maken.
  • Extra ruimte voor groen en klimaatadaptatie betekent dat er bijvoorbeeld minder ruimte is voor parkeren.

Wat vind jij?

Wat vind jij van deze stelling en onze afwegingen? Ben je het ermee eens, heb je aanvullingen of denk je er anders over? Reageer en deel jouw ideeën hierover.

Toelichting

Wateroverlast (door extreme regenval), hitte-overlast en droogte komen steeds vaker voor. Doordat de stad erg versteend is, stroomt regen moeilijk weg en blijft warmte hier lang hangen. Om uitdagingen als hittestress aan te kunnen moeten de maatregelen om in 2035 klimaatbestendig te zijn en de biodiversiteit (meer planten- en diersoorten) meer aandacht krijgen.

Op plekken waar we nieuw bouwen of een nieuwe inrichting maken is ruimte om meer groen aan te leggen. Ook kunnen we andere maatregelen nemen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. De buurten rondom deze plekken profiteren hier ook van. Zo zorgen we ervoor dat we prettig kunnen wonen.

Afbeeldingen

Reageren

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

E.Hinborch

08-06-24 om 22:00

Zeer mee eens. Behalve maatregelen in de stad is het ook belangrijk om het buitengebied bij deze opgave te betrekken. Voorwaarde is dat de groenblauwe maatregelen/ plekken /zones/ gebieden in de stad goede verbindingen krijgen met die in het buitengebied. Verder lijkt het mij van belang de voortgaande verstening van particuliere tuinen zoveel mogelijk tegen te gaan met gericht beleid, dat meer zoden aan de djijk zet dan een paar tegels eruit belonen. Nu lijkt de toenemende vergroening van de openbare ruimte een beetje op dweilen met de kraan open, als de particuliere verstening gewoon doorgaat. 

Tuk

05-06-24 om 22:31

Ten eerste ik heb een eigen parkeerplaats ofwel geen probleem om te parkeren. Ondanks dat ervaar ik minder parkeerplaatsen als een beperkte gedachte. Het betekent alleen maar dat mensen continue rondjes rijden. Mijngedachte is een auto per huishouden in het centrum parkeren. Een binnenstad zonder bewoners is een slechte binnenstad en daar zijn inmiddels meerdere voorbeelden van. Tevens kost het het heel veel geld om het ongedaan te maken.
Ik ervaar het minder parkeerplaatsen ook als een beperkende gedachte daar ik bv nooit iets hoor en ervaar over meer groen op 'pleintjes' in de binnenstad. Ga eens als ambtenaar lopend door de binnenstad en kijk eens hoeveel ruimte eigenlijk niet gebruikt wordt. Houdt daarbij wel rekening mee dat de stoepen begaanbaar blijven voor rolstoelen, kinderwagens e.d. Helaas Heeft deze gemeente de gewoonte om voetgangers iedere keer de weg op te dringen, gft bakken, geveltuinen aangelegd door de gemeente, toestaan van bankjes ondanks de voorwaarden van een stoep moet een bepaalde breedte vrij blijven.
Maak eens 'reclame' voor hulp van de gemeente bij plekjes waar bewoners iets groens willen neerzetten. Bv in de houttuinen wil iemand op de rand van het appartementencomplex groen in bakken zetten. Geef hulp met de bakken, wat voor soort planten en geef en leg aan een water opvang container zodat de bewoners water kunnen geven. Geef eens informatie over bv een tuin de hoogte in geschikt voor balkons en dakterrassen voor woningen. Geef wat hulp bij het installeren. Koop dan massaal in als gemeente zodat bewoners daarmee aan de slag kunnen. 
Beperk de horeca qua terrassen en zet wat meer groen neer. Als ieder horeca terras een groen iets in de bodem moet zetten, wordt de binnenstad al behoorlijk veel groener.
Stop met het idee van warmtepompen of airco buiten. Promoot systemen zonder buiteninstallatie. Geeft ruimte voor groen.
Zorg ervoor dat het gemeente groen onderhoud niet alsmaar dezelfde planten poot die al jaren dood gaan op die plaats.
Er worden door bewoners regelmatig bij bomen plantjes gepoot. Als dat niet slecht is voor de bomen, maak als gemeente de grond geschikt en vindt mensen uit de buurt die het willen onderhouden. 
Al met al wees creatief.

 

Gerard

03-06-24 om 21:46

Hallo Anoniem,

Al geruime tijd geleden, heb ik de gemeente per e-mail geattendeerd op de mogelijkheid om ALLE obstakels die normaal gebruik door voetgangers (ook met rollator) van het trottoirdeel van de Aardappelmarkt waar jij op doelt, te verplaatsen naar het veel bredere trottoir (zonder bomen en met een grotendeels blinde muur) even verderop.

Hierop heb ik geen enkele reactie vernomen en uit niets blijkt, dat daar nota van is genomen hetgeen weer een voorbeeld is van gemeentelijk gedrag waarop ik in m'n eerdere bericht attendeerde.

Overigens vind ik, dat het auto probleem zeer rigoreus aangepakt zou , moeten worden; auto's parkeren aan de rand van de stad en gratis gemeentelijk openbaar vervoer. Andere steden gingen Dordrecht voor, dus het kan.

Gerard

03-06-24 om 21:20

Standaard blijkt, dat inwoners niet op de eerste plaats komen. Zonder inwoners geen stad. Dus zouden inwoners gevraagd moeten worden om hun visie, VOORdat door ambtenaren of een bureau op basis daarvan een plan wordt gemaakt. Nu wordt steeds het paard achter de wagen gespannen en komen inwoners pas aan bod NAdat er een plan is gemaakt op ideetjes van ambtenaren.

De transparantie is standaard ver te zoeken. Welke opdracht heeft een ambtenaar/afdeling/bureau precies gekregen (middels de opdracht kan al invloed uitgeoefend worden)? Waarom staat die opdracht niet gewoon openbaar op de gemeentelijke webstek? Wat hebben inwoners aan inbreng ingestuurd en waarom staat dat ook niet gewoon openbaar op de gemeentelijke webstek?
Wat zijn de afwegingscriteria en argumenten waarom iets niet zou kunnen?
Allemaal zaken die niet transparant zijn.

Een gemeente die niet echt bekend staat om haar transparantie en echte burgerparticipatie niet echt in de genen heeft, wint niet aan vertrouwen maar voedt scepticisme.

De gezondheid van haar burgers zou voor een overheid de hoogste prioriteit moet hebben. Dat betekent bij herstraten; geen asfalt (ook niet tussen de voegen van bestrating), zo veel mogelijk groen en zo weinig mogelijk autoverkeer/-faciliteiten (ook elektrische voertuigen zorgen bij productie en gebruik voor een hoge milieubelasting), als er al parkeerplaatsen zijn dient de bestrating open te zijn (grind of speciale tegels waardoor daar straatplantjes kunnen groeien en regenwater kan worden opgenomen in de grond daaronder als buffer voor droge perioden i.p.v. via het rioolstelsel afgevoerd, enz. enz.

Een kernachtig bewijs, dat deze gemeente niet echt warm loopt voor haar burgers, is het feit, dat er nog steeds geen onafhankelijke gemeentelijke ombudsman is en het niet omarmen maar afwijzen van een initiatiefvoorstel voor een burgerberaad.

Anoniem

03-06-24 om 16:11

Als Dordrecht echt serieus bezorgd is om het klimaat en haar inwoners dan moeten ze de grootste vervuiler van de hele omgeving ( Chemours) eens wat harder aanpakken ipv  alle elektrische oplaatplaatsen weg te halen waar het  echt niet kan zoals op de aardappelmarkt. Hier wonen en werken millieubewuste mensen die hebben geinvesteerd in de toekomst . Maak er dan een millieuzone van en durf de grootste vervuilers te weren maar oplaatplaatsen weg halen zonder alternatieven aan te bieden is echt not the way to go.

Cookie-instellingen