BENUTTEN

We maken gebruik van het huidige station. We passen alleen aan waar dat eenvoudig mogelijk is.

Perrons
- We maken perron 1 breder door de tegenover spoor 1 gelegen sporen 15 en 20 te laten vervallen.
- We halen obstakels (bijvoorbeeld prullenbakken en reclameborden) zo veel mogelijk weg op de perrons. Zo maken we de looproutes beter.

Perronverbindingen
Er komen in de toekomst meer woningen in het zuiden en westen van het station. We verwachten dus een grotere mensenstroom naar de zuidkant van het station. Daarom trekken we huidige loopbrug door en verbinden deze met het Weizigtpark.

Monumentaal stationsgebouw
- Geen aanpassingen in het gebruik van het stationsgebouw.
- Verbouwen en restaureren waar dat nodig is.

Verbinding tussen wijken
Er komt geen nieuwe verbinding tussen de twee wijken in het stationsgebied.
Wel verbeteren we de bestaande verbindingen ten westen (Krispijntunnel) en ten oosten (Transvaal-tunnel) van het station.

Afbeeldingen

Anoniem

07-06-24 om 12:32

Prullenbakken weghalen is geen goed idee omdat mensen dan hun afval gewoon op de grond of tussen de rail gooien.

Guido

08-06-24 om 13:53

Bij het laten vervallen van spoor 15 zal de merwedelingelijn (MLL) op een ander perron moeten stoppen, en daardoor het overige treinverkeer moeten kruisen. Daarmee wordt de dienstregeling veel complexer. Lijkt me slecht haalbaar. De laatste jaren zet Prorail er juist op in om verkeersstromen uit elkaar te halen. Dit is bijvoorbeeld ook te zien doordat bij Geldermalsen de MLL vrij ligt van de doorgaande spoorlijn Utrecht-Den Bosch. Je kunt spoor 16 natuurlijk ook als perronspoor gaan gebruiken; maar dan verdwijnt er wel een spoor waar nu de MLL treinen kunnen staan. Al met al lijkt me dit dus een ingewikkelde aanpassing.

Fleur

09-06-24 om 8:58

Prullenbakken niet weghalen graag, om rommel te voorkomen. Die staan echt niet in de weg en zo druk is het nou ook niet op de perrons.
Stationsgebouw wordt niet benut zo. Eenvoudig en goedkoop is om er een piano neer te zetten en muzikanten te stimuleren er kleine akoestische optredens te geven.

Rob wouters

09-06-24 om 16:26

Het meest logisch is het behouden van de huidige tunnel en het versterken van de halve brug door deze door te trekken. 

De perrons zijn smal, maar dat ervaar ik door de hoge frequentie van rijdende treinen niet als een probleem. Wat meer zitmogelijkheden in de centrale zone zou wel fijn zijn.

Aldo Markus (Rover)

09-06-24 om 16:54

Verbreden perrons is essentieel, maar als er minder treinen keren (en dus meer doorgaande verbindingen zijn) ook minder overstappers. Wij komen terug op breedte perrons.

Alles moet integraal worden bekeken met keuzes die spoorsector nog moet maken.

We moeten kiezen voor een toekomstvaste oplossing. Nu nog niets blokkeren (b.v. optie 3e perron)!

Max

11-06-24 om 21:11

Spoor 1 breder maken heeft weinig zin. Het stukje bij sporen 15 en 20 wordt sowieso al weinig gebruikt door wachtende passagiers voor de IC die op spoor 1 stopt. De trein die daar stopt is ook niet lang genoeg om dit volledige spoor te benutten.

Prullenbakken weglaten zal alleen leiden tot meer vervuiling op het station. Deze voorzieningen zijn juist fijn om te hebben, bijvoorbeeld als je een broodje eet op het perron dat je dan je zakje weg kan gooien op het perron. 

 

De tunnels mogen van mij breder zijn en verbeterd worden, maar ik denk dat een betere (fiets)-verbinding zeker nodig zal zijn. De huidige tunnel is hier te onveilig (ivm scherpe bochten) en dient verbeterd te worden. 

 

Cookie-instellingen