Vragen en antwoorden ontwikkeling Maasterras

Op 21 september 2023 hebben we het masterplan van Maasterras gepresenteerd bij de informatiemarkt. Vanaf dat moment kon je tot en met 8 oktober 2023 reageren op het masterplan.

In totaal zijn ruim 40 reacties of vragen binnengekomen. De vragen gingen vooral over de autoluwe inrichting, de veiligheid en wat voor soort bebouwing er komt op Maasterras. De meest gestelde vragen hebben we hier verder uitgewerkt.

Voor de huidige bewoners stellen we een parkeerregulering vast met parkeervergunningen. Daarmee willen we voorkomen dat in de omliggende buurten meer verkeersdrukte komt. Door de nieuwe verkeersstructuur voor Maasterras gaan er door deze buurten geen extra auto's rijden.

De gemeente is bezig met het opstellen van een Mobiliteitsplan voor Dordrecht. Dat plan moet ervoor zorgen dat de stad en het oude centrum in de toekomst goed bereikbaar blijven. Hierbij houden we al rekening met de ontwikkeling van Maasterras.
 

Maasterras wordt een autoluwe wijk waar het zogenaamde STOMP-principe gaat gelden. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met: 

 • als eerste voetgangers: stappen (S)
 • dan fietsers: trappen (T)
 • daarna openbaar vervoer (O),
 • gevolgd door deelvervoer: ‘Mobility As A Service’, deelmobiliteit (M)
 • en als laatste pas de privéauto (P)

Dat betekent dat de wijk minder toegankelijk is voor auto's.

Auto’s parkeer je hier aan de rand van de wijk in een parkeergarage of 'hub'. Een plek waar je vanuit je auto zo overstapt op een deelfiets, deelscooter of het openbaar vervoer.

Dat geldt niet voor mindervalidenauto’s, daavoor komen parkeerplaatsen (MIVA-plekken).

In de wijk zelf kunnen kleine elektrische voertuigen de dagelijkse boodschappen bezorgen. Er komen veel fiets- en voetpaden die veilig zijn en goed toegankelijk voor iedereen. Ook bekijken we hoe het openbaar vervoer zo kan verbeteren dat de wijk daarmee goed bereikbaar is.

Zoals de voorkeursvariant laat zien, is de wens om de brug uiteindelijk af te sluiten voor autoverkeer. Vanaf dat moment mogen er alleen bussen, calamiteitenvervoer (zoals ambulance en brandweer), fietsers en voetgangers over de brug.

Het deel van de brug aan de kant van Dordrecht slopen we om plaats te maken voor woningbouw. Als de parkeergarage is gebouwd, gaat de bus vanaf Zwijndrecht daarover rechtdoor. Om vervolgens via de Weeskinderendijk en de Dokweg naar het centrum te gaan. We zijn hierover nog in gesprek met betrokken partijen.

Ja, de Weeskinderendijk ligt buitendijks. Door de hoge ligging is dat deel van Maasterras veilig voor overstromingen.

We onderzoeken of de Weeskinderendijk geschikt is als vluchtlocatie voor bewoners van de binnenstad in geval van hoog water. Daarbij nemen we ook het onderdeel afsluiten van woonverzekeringen mee.

Ja, we hebben de veiligheid van wonen bij het spoor uitgebreid onderzocht in de omgevingseffectrapportage van Maasterras.

In de plannen houden we de bestaande afstand in stand tussen het spoor en de huidige woningen langs de Weeskinderendijk. Die afstand past in ons bestaande beleid over willen accepteren van een mogelijk risico dat er toch ooit iets gebeurt op het spoor.

In het Masterplan Maasterras is de ontsluiting van Krispijn ongewijzigd, namelijk via de Weeskinderendijk Zuid (de gecombineerde Weeskinderendijk Boven en Beneden).

De aansluiting op de A16 is van de Put verschoven naar een tweezijdige volwaardige aansluiting bij afrit 21 ter hoogte van de Van Leeuwenhoekweg. Als het aan de gemeente ligt is dat in de toekomst de enige op- en afrit van de A16.

Wanneer we starten met de uitvoering van het plan, of dat nu slopen of bouwen is, moeten de slopers en aannemers vooraf een plan maken. Daarin leggen zij afspraken vast over de veiligheid, de bouwroutes en de maatregelen die nodig zijn om overlast te beperken. Dat plan moet de Omgevingsdienst goedkeuren.

Natuurlijk voldoen de gebouwen die straks ontworpen worden aan alle eisen voor veiligheid en duurzaamheid en aan alle andere voorwaarden die gelden voor dit soort bebouwing.

We hebben al een eerste globaal onderzoek gedaan naar mogelijke windhinder in de buurt van de torens. Uit dat onderzoek blijkt dat de torens uit de voorkeursvariant weinig windhinder veroorzaken.

Deze windstudies kun je nalezen op bladzijde 112 van Masterplan Maasterras. Het masterplan is vanaf 21 december te zien op de website van Ruimtelijke Plannen.

In de uitwerking van het definitieve plan brengen we deze effecten in beeld met onder andere een wind- en bezonningsonderzoek.

In de nieuwe wijk Maasterras krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte en voorrang op auto's. We onderzoeken hoe fietsers en voetgangers straks veilig de Laan der Verenigde Naties en de Dokweg kunnen oversteken. De mogelijke oplossingen daarvoor werken we in een latere fase uit.

Tijdens de uitvoering van de plannen voor Maasterras is er zeker in bepaalde fases geluidsoverlast voor de direct omwonenden en bedrijven in het gebied. We zorgen dat deze geluidsoverlast binnen de afgesproken en wettelijk toegestane grenzen blijft.

De hoofdstructuur van de nieuwe wijk ligt vast in het Masterplan Maasterras. Deze structuur geeft aan dat er geen bebouwing komt op belangrijke routes naar het centrum, de Oude Maas en Oud-Krispijn.

Identiteit: de identiteit van Maasterras verwijst voor een deel naar:

 • de ligging: binnen- en buitendijks
 • het verleden: Balkengat - Papegat: steenplaats en balkgaten

Meer informatie over de historie Maasterras zie bijlage 3 Inventarisatie cultuurhistorie Maasterras. (Het masterplan is vanaf 21 december in te zien op ruimtelijkeplannen.nl)

De wijk Maasterras wordt opgedeeld in drie buurten. Elke buurt krijgt openbare ruimtes en een uitgebreid padenstelsel die zorgen voor:

 • de identiteit en richting van de buurt
 • plekken voor ontmoeting
 • een programma (maatschappelijk of horeca) dat de sociale cohesie stimuleert

Per buurt geeft een stedenbouwkundig plan hier verder vorm aan. Zo kijken we onder andere naar verdere invulling van de combinatie van wonen, werken en voorzieningen voor een leefbare wijk. Zie ook de informatie Waar komt wat?

Meer over de buurten in Maasterras

Volgens het bestemmingsplan mogen gebouwen maximaal 40 meter hoog zijn.

Bepaalde plekken in Maasterras zijn in het masterplan aangegeven als een accent. Op die plekken mag volgens de vastgestelde hoogbouwvisie hoger worden gebouwd:

 • tot maximaal 65 meter hoogte
 • in fase 2 eenmaal tot maximaal 90 meter hoogte

De meeste gebouwen zullen lager zijn.

Meer over de hoogte van gebouwen staat op bladzijde 41 van Masterplan Maasterras. Het masterplan is vanaf 21 december te zien op de website van Ruimtelijke Plannen.

Voor alle doelgroepen zorgen we in meer of mindere mate voor een woning in Maasterras. Het uitgangspunt is dat er een goede mix van soorten woningen ontstaat die zorgt voor een leefbare wijk.

Meer over de soorten woningen staat in hoofdstuk 5.1 over Wonen op bladzijde 66 van Masterplan Maasterras. Het masterplan is vanaf 21 december te zien op de website van Ruimtelijke Plannen.

In het Masterplan Maasterras is een aanzet gegeven voor de kwaliteitseisen waaraan de architectuur moet voldoen. De kwaliteitstoets gebeurt als de ontwerpen van de architecten klaar zijn die in de toekomst de gebouwen ontwerpen.

De architectuur wordt eigentijds en past zich aan de omgeving aan. Dat betekent dat de buurt:

 • die grenst aan de rivier stoer zal zijn: de Rivierbuurt
 • aan het Maaspark groen wordt met natuurlijke materialen (hout en baksteen): de Parkbuurt
 • die grenst aan de Van Diepenbrockweg aansluit op de architectuur van Krispijn: de Tuinbuurt

Meer over de architectuur staat in hoofdstuk 6 op bladzijde 40 van Masterplan Maasterras. Het masterplan is vanaf 21 december te zien op de website van Ruimtelijke Plannen.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.