Doe Mee DordrechtDenk mee over de plannen voor de stad

Andere ruimtelijke keuzes

Wat vind jij van deze stellingen? Het zijn de ruimtelijke keuzes die we willen maken voor de Omgevingsvisie van Dordrecht. Denk mee en plaats je reactie.

Onderwerp:

19. [Buitengebied] Recreatief overnachten in het Buitengebied

Sticky Auteur:
We maken recreatief overnachten in het Buitengebied mogelijk. Dat moet passen bij de landschappelijke kwaliteit.
Laatste activiteit: 09-06-2024 11:46
Onderwerp:

18. [Buitengebied] Drie hoofdfuncties

Sticky Auteur:
We zien de natuur, de landbouw en recreatie als hoofdfuncties van het Buitengebied; wonen is dat niet.
Laatste activiteit: 09-06-2024 11:43
Onderwerp:

17. [Buitengebied] Mooie en herkenbare toegangen (entrees)

Sticky Auteur:
We willen mooie en herkenbare toegangen (entrees) op belangrijke wegen naar de stad en naar het Buitengebied.
Laatste activiteit: 09-06-2024 11:40
Onderwerp:

16. [Werkgebieden] Minder vervoersbewegingen over de weg

Sticky Auteur:
We zetten in op minder vervoersbewegingen en willen dat goederen voor de bedrijven meer over het water gaat in plaats van over de weg (de zogenaamde 'Modal shift').  
Laatste activiteit: 09-06-2024 11:39
Onderwerp:

15. [Werkgebieden] Dubbelgebruik van gebouwen

Sticky Auteur:
We willen dat de ruimte in gebouwen in de werkgebieden ook na werktijd gebruikt kunnen worden voor iets anders.  
Laatste activiteit: 09-06-2024 11:36
Onderwerp:

14. [Werkgebieden] Betere banen om onze economie in kwaliteit te laten groeien

Sticky Auteur:
We zetten in op betere banen om onze economie in kwaliteit te laten groeien (meer kwaliteit van banen, die passen bij onze beroepsbevolking, met bedrijven die duurzaam werken en goed werkgeverschap laten zien, met de juiste bedrijven op de juiste plek in de stad).
Laatste activiteit: 09-06-2024 11:36
Onderwerp:

13. [Woonwijken] Speel- beweeg- en ontmoetingsplekken

Sticky Auteur:
We willen minimaal 5% van het netto woongebied (alle gronden met functie wonen) gebruiken voor speel- beweeg- en ontmoetingsplekken die zijn verbonden door groenblauwe routes (een route waarin natuurlijk groen en water kunnen worden beleefd). 
Laatste activiteit: 09-06-2024 11:33
Onderwerp:

12. [Woonwijken] 3-30-300-3000 regel

Sticky Auteur:
Ons doel is de '3-30-300-3000 regel': van elke woning uitzicht op 3 bomen, 30% boomkroonbedekking in elke buurt (een boomkroon is het bovenste stuk van een boom, daar waar de bladeren zitten), 300 meter tot een park dichtbij en lange routes in het gebied van 3000 meter voor (sportief) bewege...
Laatste activiteit: 09-06-2024 11:31
Onderwerp:

11. [Woonwijken] Groenblauwe structuren herstellen

Sticky Auteur:
We herstellen waar nodig de Groenblauwe structuren (parken, hoven, singels enzovoort) in woonwijken. Eerder bekent als de Stedelijke Ecologische Structuur (SES).
Laatste activiteit: 09-06-2024 11:30
Onderwerp:

10. [Het Centrum] Wonen boven winkels

Sticky Auteur:
We moedigen het omvormen van ruimten boven winkels naar wonen aan.
Laatste activiteit: 09-06-2024 11:28
Onderwerp:

9. [Het Centrum] Kantoren met kwaliteit

Sticky Auteur:
We zetten in op kantoren met kwaliteit in het centrum. In het bijzonder rondom het treinstation.
Laatste activiteit: 09-06-2024 11:27
Onderwerp:

26. [Stadspark] De invloed van de N3

Auteur:
We willen (op de langere termijn) de snelheid op de hele N3 terug naar 80 km/h. We onderzoeken of de N3 dieper in de grond kan komen of helemaal één lange tunnel wordt. Hiermee beperken wij de geluidsoverlast en worden delen van de stad beter bereikbaar. 
Laatste activiteit: 12-06-2024 14:41
Onderwerp:

20. [Buitengebied] Opwekken van groene energie

Auteur:
We onderzoeken de mogelijkheden voor grote vormen voor het opwekken van groene energie. Dit moet wel passen in de open landschappelijke kwaliteit van het Buitengebied en bij mooie en herkenbare toegangen tot de stad. NB. We verkennen op dit moment eerst nog de precieze mogelijkheden voor grote vorm...
Laatste activiteit: 09-06-2024 11:49
Onderwerp:

21. [Stadsas] Nieuwe ontwikkelingen en onze klimaatopgaven

Auteur:
We willen dat nieuwe ontwikkelingen in de Stadsas er ook aan bijdragen zorgen dat de klimaatopgaven op ons Eiland behaald worden.
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:32
Onderwerp:

22. [Stadsas] Nieuwe ontwikkelingen en onze andere opgaven

Auteur:
We koppelen nieuwe ontwikkelingen in de Stadsas zoveel mogelijk aan de opgaven die we hebben om zo aan meer doelen van de omgevingsvisie bij te dragen.
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:30
Onderwerp:

23. [Stadsas] Veiligheid en milieubelasting

Auteur:
We houden bij elke nieuwe ontwikkeling in de Stadsas rekening met de milieubelasting (bijvoorbeeld geluid) en veiligheidsrisico's (bijvoorbeeld vervoer gevaarlijke stoffen) en bepalen zelf wat wij acceptabel vinden.  
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:28
Onderwerp:

24. [Stadspark] Dubbelgebruik van gebouwen

Auteur:
We willen dat de ruimten in gebouwen in het Stadspark ook gebruikt kunnen worden voor iets anders dan oorspronkelijk bedoeld.
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:24
Onderwerp:

25. [Stadspark] Een acceptabel geluidsniveau

Auteur:
We onderzoeken wat een acceptabel geluidsniveau (door de N3) is in het Stadspark en wat dit betekent voor wonen aan de randen van het Stadspark.
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:22
Onderwerp:

27. [De Staart] Getijdenpark

Auteur:
De Staart krijgt langs het Wantij oevers waar het getij (wisselende waterstand) zijn gang kan gaan.
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:18
Onderwerp:

28. [De Staart] Maritieme maakindustrie

Auteur:
We willen de maritieme industrie stimuleren in de Merwedehavens en wijzen deze daarom aan als ontwikkelgebied.
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:00
Cookie-instellingen